Komitet Główny Olimpiady Chemicznej

(od 01.09.2016 do 31.08.2019)

ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
tel/fax: 22 8242331

Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej

Przewodniczący: Prof. dr hab. Marek Orlik (tel. 22 55 26 345; morlik@chem.uw.edu.pl)
V-ce Przewodniczący: Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik (tel. 22 55 26 260; 22 55 26 546 lub 22 55 26 424; misicka@chem.uw.edu.pl)
Sekretarz Naukowy: Dr hab. Ewa Poboży (tel. 22 55 26 339 lub 22 55 26 309; ewapob@chem.uw.edu.pl)
Kierownik Organizacyjny: Mgr Wanda Szelągowska (tel. 22 82 42 331; wanda@chem.uw.edu.pl)

Referent: dr Elżbieta Winnicka (tel. 22 55 26 277; eboroda@chem.uw.edu.pl)

Pozostali członkowie Komitetu Głównego

Dr Stanisław Banaszkiewicz - członek honorowy
Dr Anna Basa
Dr inż. Monika Bosacka
Dr Krystyna Chmieleńska
Dr hab. inż. Barbara Gawdzik
Dr Mariola Iwan
Dr hab. Romualda Bregier-Jarzębowska
Dr Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk
Dr Zuzanna Kaczmarska
Mgr Piotr Jakubiec
Mgr Teresa Kołogrecka-Bajek
Dr inż. Stanisław Kuś
Mgr Włodzimierz Kuśmierczuk
Prof. dr hab. Krzysztof Maksymiuk
Mgr M. Paulina Matuszewska
Prof. dr hab. Józef Mieczkowski
Dr Waldemar Nowicki
Dr Ewa Odrowąż
Dr Mateusz Penkala
Dr Janusz Pusz
Dr hab. Janusz Stępiński
Mgr Agata Szumera
Prof. dr hab. Jerzy Szydłowski
Dr Paweł Urbaniak
Dr hab. inż. Janusz Zachara, prof. PW