KRÓTKA HISTORIA MIĘDZYNARODOWEJ OLIMPIADY CHEMICZNEJ

Pomysł zorganizowania Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej (International Chemistry Olympiad - IChO) narodził się w byłej Czechosłowacji. Na wiosnę 1968 roku sytuacja polityczna w Czechosłowacji była bardzo niespokojna, pod nowymi rządami kraj przechodził reformy ekonomiczne. W tym czasie pojawiły się nowe perspektywy, ludzie poczuli smak wolności. Byli pełni pomysłów, pragnęli szerszych kontaktów z innymi krajami. Jedną z pierwszych idei było zorganizowanie Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej.

W 1968 roku Olimpiada była częścią systemu kształcenia w szkołach średnich we wszystkich krajach bloku sowieckiego. To na jej podstawie powstał pomysł zorganizowania olimpiady międzynarodowej. Dotąd system olimpiady, polegający na wyłanianiu najlepszych uczniów w kolejnych etapach zawodów (od szkolnych do ogólnokrajowych) był niezmienny. Sponsorem corocznej olimpiady było ministerstwo edukacji każdego z państw. Jakkolwiek Międzynarodowy Komitet Olimpiady Chemicznej był ustalany w kraju, który w danym roku organizował zawody. Organizacja i przygotowania nie stwarzały większych problemów, jako że pierwsze uczestniczące państwa były członkami tego samego bloku politycznego, który uniemożliwiał zaproszenie do uczestnictwa krajów zza zachodniej granicy.

Na wiosnę 1968 roku Czechosłowacki Komitet Narodowy Olimpiady Chemicznej, popierany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, rozesłał listy z zaproszeniami do wszystkich krajów socjalistycznych, z wyjątkiem Rumunii, która w tym czasie nie była mile widziana przez ZSRR. Na początku maja 1968 roku relacje pomiędzy Czechosłowacją i ZSRR stały się napięte. Rezultatem było przyjęcie zaproszenia tylko przez Polskę i Węgry. Trzy inne kraje (ZSRR, Bułgaria i NRD) pozostawiły listy bez odpowiedzi.

15 maja 1968 roku w Ostravie (Czechosłowacja) zostało zorganizowane spotkanie, którego celem było ustalenie podstawowych zasad międzynarodowych zawodów, nazwanych później International Chemistry Olympiad. Obecne na nim były reprezentacje z tylko trzech Komitetów Narodowych. Raport, który został stworzony, odpowiedział na wiele fundamentalnych pytań, będących podstawą wstępnego regulaminu nowych międzynarodowych zawodów. Regulamin ten był bardzo prosty i składał się z siedmiu punktów.

1. Konkurs tego rodzaju powinien promować przyjaźń i współpracę pomiędzy uczniami, sprzyjać bliższym kontaktom młodych pracowników naukowych oraz wpływać na wymianę doświadczeń pedagogicznych i naukowych .
2. Organizatorem zawodów jest Ministerstwo Edukacji państwa organizującego.
3. Zawody powinny być organizowane pod koniec roku szkolnego.
4. Reprezentacja każdego kraju składa się z uczniów i osób towarzyszących (nauczycieli).
5. W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie ze szkół, które nie specjalizują się w kierunkach chemicznych.
6. IChO jest konkursem indywidualnym nie grupowym.
7. IChO składa się z dwóch części: teoretycznej i eksperymentalnej.

Te wstępne zasady były zaakceptowane 21 czerwca 1968 roku podczas pierwszej IChO.


Opracowano na podstawie materiałów pobranych z International Information Center - International Chemistry Olympiad >>>

 

KRÓTKI PRZEGLĄD INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIADS

 

1st IChO

18-21 czerwca 1968, Praga (4 dni!)
3 drużyny po 6 uczniów
4 zadania teoretyczne w językach ojczystych, brak zadań experymentalnych
maksymalna ilość punktów:61
pierwsze 3 osoby dostały nagrody, pierwsza zdobyła 61 punktów
uroczyste zakończenie: akceptacja wstępnych zasad, decyzja o zaproszeniu innych socjalistycznych krajów

Roterman Marek złoty

Daroszewski Janusz srebrny

Niesłochowski Adam srebrny

Lusztyk Janusz brązowy

Różak Ryszard brązowy

Rokicki Józef

 

2nd IChO

16-20 czerwca 1969, Katowice, Polska (5 dni)
4 drużyny po 5 uczniów, nowy uczestnik: Bułgaria. NRD i ZSRR były obserwatorami
konkurs trwał 2 dni; pierwszy dzień: zadanie eksperymentalne, zadanie teoretyczne: drugi dzień; zadania w językach narodowych; tłumaczenie zapewnione przez organizatora
maksymalna ilość punktów: 100
ciekawostka: było 3 zwycięzców z ta samą ilością punktów: 49

Szamaszek Stanisław złoty

Gałęziowska Barbara srebrny

Słomińska Jolanta srebrny

Łukaszewicz Roman brązowy

Frankiewicz Marek

 

3rd IChO

1-5 lipca 1970, Budapeszt, Węgry (5 dni)
7 drużyn po 4 uczniów; ciekawostka: 2 uczniów więcej było obecnych w każdej drużynie jako rezerwa
kraje: Czechosłowacja, Polska, Węgry, Bułgaria, NRD, Rumunia, ZSRR
konkurs podzielony na 2 dni, zmiana: pierwsze zadania teoretyczne, następnie eksperymentalne; uczestnicy otrzymali zadania w językach ojczystych; tłumaczenie gwarantowane przez organizatora
nagrodzonych zostało więcej uczniów niż pierwszych trzech
maksymalna ilość punktów: 100

Trybuchowska Elżbieta srebrny

Borycki Jerzy brązowy

Siwiec Janusz brązowy

Tunia Janusz

 

4th IChO

1-10 lipca 1972, Moskwa, ZSRR (10 dni)
7 drużyn po 4 uczniów i dwie osoby towarzyszące 
zawody podzielone na 3 dni
4 lipca: zawodnicy rozwiązywali 4 zadania teoretyczne
5 lipca: analiza jakościowa
6 lipca: analiza ilościowa
maksymalna ilość punktów: 100

Brzózka Zbigniew złoty

Gonet Maciej złoty

Danikiewicz Witold brązowy

Kosmulski Marek

 

5th IChO

1-10 lipca 1973, Sofia, Bułgaria (10 dni)
zasady bez zmian (wyjątek: dwa dni zawodów)

Gonet Maciej złoty

Zachara Janusz złoty

Danikiewicz Witold srebrny

Lipka Paweł brązowy

 

6th IChO

1-10 lipca 1974, Bukareszt, Rumunia (10 dni)
Rumunia odważyła się zaprosić Szwecję i Jugosławię(!); Austria i RFN były obserwatorami
kraje uczestniczące: Czechosłowacja, Polska, Węgry, Bułgaria, NRD, Rumunia, ZSRR, Szwecja i Jugosławia
"Gaudeamus igitur" zaproponowany jako hymn IChO

Pawłowicz Paweł srebrny

Pietras Halina srebrny

Kuśmierczuk Włodzimierz brązowy

Kosmulski Marek

 

7th IChO

1-10 lipca 1975, Veszprem, Węgry (10 dni)
12 drużyn po 4 uczniów; nowe kraje: Austria, RFN, Belgia
nowość: zostały zrobione kserokopie rozwiązań i sprawdzane oddzielnie przez autorów i mentorów, potem porównane

Grzybowski Tomasz złoty

Krześniak Andrzej srebrny

Marczewski Adam srebrny

Trzcina Henryk srebrny

 

8th IChO

10-19 lipca 1976, Halle, NRD (10 dni)

Grzybowski Tomasz złoty

Mizerski Witold srebrny

Świeboda Ryszard srebrny

Pikul Stanisław

 

9th IChO

4-14 lipca 1977, Bratysława, Czechosłowacja (14 dni)
12 krajów; obserwatorzy z Finlandii,Turcji i UNESCO 
po raz pierwszy zwycięzcy otrzymali medale

Mizerski Witold srebrny

Goliński Mirosław brązowy

Łaguna Bogusław brązowy

Orlik Marek brązowy

 

10th IChO

3-13 lipca 1978, Toruń, Polska (11 dni)
12 drużyn; 2 nowe kraje: Finlandia i Turcja; brak: Belgii i Jugosławii
obserwator z Hiszpanii

Mizerski Witold złoty

Cybulski Sławomir srebrny

Pawlak Michał srebrny

Kostrowicki Jarosław brązowy

 

11th IChO

2-11 lipca 1979, Leningrad, ZSRR (9 dni)

Kuźmierski Wiesław złoty

Kosiński Jerzy złoty

Wojtkiewicz Jacek srebrny

Pawlak Michał brązowy

 

12th IChO

13-23 lipca, 1980, Linz, Austria (11 dni)

Kosiński Jerzy złoty

Rosiek Janusz złoty

Lisowski Jerzy srebrny

Starakiewicz Janusz srebrny

 

13th IChO

13-23 lipca 1981, Burgas, Bułgaria (11 dni)

Lisowski Jerzy srebrny

Starakiewicz Janusz srebrny

Świątek Grzegorz srebrny

Krawiec Mariusz brązowy

 

14th IChO

3-12 lipca 1982, Sztokholm, Szwecja (10 dni)

Paluszewski Marek złoty

Świątek Grzegorz złoty

Krawiec Mariusz srebrny

Zembowicz Artur srebrny

 

15th IChO

2-11 lipca 1983, Timisoara Uniwersity, Rumunia (10 dni)

Świecki Przemysław złoty

Doliwa Adam brązowy

Jacheć Wojciech brązowy

Grochowicz Paweł

 

16th IChO

1-10 lipca 1984, Frankfurt, Wschodnie Niemcy (11 dni)

Świecki Przemysław złoty

Piasecki Piotr brązowy

Trelewicz Piotr brązowy

Charmas Robert

 

17th IChO

1-8 lipca 1985, Bratysława, Czechosłowacja (8 dni)

Grzesiak Leszek srebrny

Pillardy Jarosław srebrny

Eilmes Andrzej brązowy

Klencki Mariusz brązowy

 

18th IChO

6-15 lipca 1986, Leiden, Holandia (10 dni)

Klencki Mariusz złoty

Pillardy Jarosław złoty

Adamowicz Ewa srebrny

Matusiak Maciej brązowy

 

19th IChO

6-15 lipca 1987, Veszprem, Węgry (10 dni)

Adamowicz Ewa srebrny

Motylewski Tomasz srebrny

Dudek Wiesław brązowy

Wojaczyński Jacek brązowy

 

20th IChO

2-9 lipca 1988, Espoo, Finlandia (8 dni)

Motylewski Tomasz złoty

Nowakowski Jacek srebrny

Pazderski Leszek srebrny

Dudek Wiesław brązowy

 

21st IChO

2-10 lipca 1989, Halle, NRD (9 dni)

Nowakowski Jacek złoty

Motylewski Tomasz srebrny

Rowicka Małgorzata srebrny

Andrzejak Marcin

 

22nd IChO

8-17 lipca 1990, Paryż, Francja (10 dni)

Płonka Wojciech złoty

Andrzejak Marcin srebrny

Nowaczek Wojciech srebrny

Witek Przemysław srebrny

 

23rd IChO

7-15 lipca 1991, Łódź, Polska (9 dni)

Babik Zbigniew złoty

Kloc Marcin złoty

Augustyniak Maciej srebrny

Sykuła Grzegorz brązowy

 

24th IChO

11-22 lipca 1992, Pittsburgh i Waszyngton, USA (12 dni)

Lewandowicz Andrzej złoty

Chruszcz Maksymilian srebrny

Macyk Wojciech srebrny

Wysocka Joanna brązowy

 

25th IChO

11-22 lipca 1993, Perugia, Włochy (12 dni)

Podeszwa Rafał złoty

Lewandowicz Andrzej srebrny

Michalak Grzegorz srebrny

Wysocka Joanna wyróżnienie

 

26th IChO

3-11 lipca 1994, Oslo, Norwegia (9 dni)

pic

Tomasz Zieliński srebrny

Dariusz Grzegórski brązowy

Konrad Patkowski brązowy

Albin Wiśniewski brązowy

 

27th IChO

13-20 lipca 1995, Beijing, Chiny (8 dni)

pic

Tomasz Zieliński srebrny

Bartosz Dybowski brązowy

Piotr Lipiec brązowy

Adam Sikora brązowy

 

28th IChO

14-23 lipca 1996, Moskwa, Rosja (10 dni)

pic

Adam Sikora brązowy (78 m-ce)

Marcin Rybak brązowy (99 m-ce)

Piotr Kwiatkowski wyróżnienie

Aleksandra Kaczka

 

29th IChO

13-22 lipca 1997, Montreal, Kanada (10 dni)

pic

Łukasz Kowalik złoty (13 m-ce)

Rafał Loska złoty (19 m-ce)

Dorota Piotrowska brązowy (71 m-ce)

Michał Barbasiewicz brązowy (84 m-ce)

 

30th IChO

5-14 lipca 1998, Melbourne, Australia (10 dni)

pic

Łukasz Kowalik złoty (9 m-ce)

Piotr Mikłaszewicz srebrny (23 m-ce)

Joanna Drozd srebrny (37 m-ce)

Karolina Pułka wyróżnienie (139 m-ce)

 

31st IChO

4-11 lipca 1999, Bangkok, Tajlandia (8 dni)

pic

Michał Kijak złoty (4 m-ce)

Anna Waszczuk srebrny

Łukasz Kowalik brązowy

Szymon Janczar brązowy

 

32nd IChO

2-11 lipca 2000, Kopenhaga, Dania (10 dni)

pic

Łukasz Sobczak brązowy (70 m-ce)

Piotr Król brązowy (83 m-ce)

Artur Stefanowicz brązowy (113 m-ce)

Maciej Gorzkowski brązowy (127m-ce)


33rd IChO

6-15 lipca 2001, Bombaj, Indie (10 dni)

pic

Łukasz Sobczak złoty

Jacek Kwiendacz srebrny

Piotr Duszewski srebrny

Michał Karbownik brązowy

 

34th IChO

5-14 lipca 2002, Groningen, Holandia (10 dni)

pic

Marcin Kałek złoty (4 m-ce)

Jacek Bil złoty (16 m-ce)

Michał Karbownik srebrny (63 m-ce)

Wojciech Skomorowski brązowy (117 m-ce)


35th IChO

5-14 lipca 2003, Ateny, Grecja (10 dni)

pic

Paweł Śledź złoty(26 m-ce)

Łukasz Jaremko srebrny (39 m-ce)

Paweł Zawadzki brązowy (84 m-ce)

Jeremiasz Jagiełła brązowy (92 m-ce)


36th IChO

18-27 lipca 2004, Kiel, Niemcy (10 dni)

pic

Filip Ulatowski złoty (5 m-ce)

Paweł Dydio złoty (20 m-ce)

Grzegorz Jamróz srebrny (60 m-ce)

Michał Zych brązowy (107 m-ce)

 

37th IChO

16-25 lipca 2005, Taipei, Tajwan (10 dni)

pic

Jędrzej Kaniewski złoty (23 m-ce)

Michał Kochman srebrny (37 m-ce)

Piotr Paluch brązowy (91 m-ce)

Anna Rydzik brązowy (97 m-ce)

 

38th IChO

2-11 lipca 2006, Gyeongsan, Korea Południowa

pic

Jędrzej Kaniewski złoty (10 m-ce)

Piotr Guńka złoty (21 m-ce)

Michał Tomza srebrny (54 m-ce)

Krzysztof Budny-Godlewski brązowy (110 m-ce)

 

39th IChO

15-24 lipca 2007, Moskwa, Rosja

pic

Dawid Lichosyt złoty (12 m-ce)

Krzysztof Kosiński złoty (13 m-ce)

Wojciech Magoń złoty (19 m-ce)

Przemysław Trędak złoty (30 m-ce)

 

40th IChO

12-21 lipca 2008, Budapeszt, Węgry

pic

Oskar Sala złoty (11 m-ce)

Tomasz Biczel złoty (29 m-ce)

Łukasz Krawiec brązowy (106 m-ce)

Jakub Mróz brązowy(113 m-ce)

 

41st IChO

18-27 lipca 2009, Cambridge, Wielka Brytania

pic

Marcin Warmiński srebrny (38 m-ce)

Marcin Malinowski srebrny (55 m-ce)

Maciej Sienkiewicz srebrny (56 m-ce)

Artur Stachowiak brązowy (96 m-ce)

 

42nd IChO

19-28 lipca, 2010, Tokio, Japonia

pic

Witold Hoffman srebrny (46 m-ce)

Kornel Ocytko srebrny (50 m-ce)

Maciej Gryszel brązowy (95 m-ce)

Marcin Malinowski brązowy (109 m-ce)

 

43rd IChO

9-18 lipca 2011, Ankara, Turcja

Paweł Włodarczyk srebrny (44 m-ce)

Maria Budnik srebrny (77 m-ce)

Szymon Rzeźwicki brązowy (119 m-ce)

Michał Ociepa brązowy (139 m-ce)

 

44th IChO

44icho

21-30 lipca, 2012, Waszyngton, USA

Kamil Adamczyk srebrny (56 m-ce)

Szymon Wrzesień srebrny (62 m-ce)

Grzegorz Rak brązowy (96 m-ce)

Paweł Błaszczyk brązowy (126 m-ce)

 

45th IChO

moskwa

15-24 lipca, 2013, Moskwa, Rosja

Michał Magott złoty (14 m-ce)

Tomasz Kudłacz złoty (31 m-ce)

Piotr Wróbel srebrny (38 m-ce)

Paulina Mieldzioć srebrny (98 m-ce)

 

46th IChO

46icho

20-29 lipca, 2014, Hanoi, Wietnam

Mateusz Szczygieł złoty (13 m-ce)

Wojciech Łyczek złoty (27 m-ce)

Karol Rząd srebrny (71 m-ce)

Anna Fabich brązowy (117 miejsce)

 

47th IChO

baku

20-29 lipca, 2015, Baku, Azerbejdżan

Michał Kopyt - złoty (11 miejsce)

Karol Rząd - srebrny (39 miejsce)

Michał Gala - srebrny (58 miejsce)

Damian Jędrzejowski - brązowy (147 miejsce)

 

48th IChO

tbilisi

23 lipca - 1 sierpnia, 2016, Tbilisi, Gruzja

Michał Łukasz Gala - złoty medal (24 miejsce)

Mikołaj Świerczyński - srebrny medal (42 miejsce)

Adam Klukowski - srebrny medal (43 miejsce)

Dominika Zajkowska - srebrny medal (72 miejsce)

 

49th IChO

icho49

6-15 lipca, 2017, Nakhon Pathom, Tajlandia

Michał Pychtin - srebrny medal (42-miejsce)

Daniel Golec - srebrny medal (65 miejsce)

Jakub Narodowiec - srebrny medal (100 miejsce)

Wojciech Jankowski - brązowy medal (119 miejsce)

 

50th IChO

19-29 lipca, 2018, Praga, Czechy; Bratysława, Słowacja

51st IChO

21-30 lipca, 2019, Paryż, Francja

52nd IChO

53rd ICHO

sierpień, 2021, Osaka, Japonia