Zalecana literatura

1) Podręczniki CHEMII i BIOLOGII do L.O. (zakres rozszerzony) wydane po 2000;
2) "Zbiór zadań z Olimpiad Chemicznych", PWN, Warszawa 2014;
3) A. Bielański, “Podstawy chemii nieorganicznej”, PWN, Warszawa 2002, lub 2005
4) J. McMurry, “Chemia organiczna”, PWN, Warszawa 2012;
5) S. McMurry, “Chemia organiczna. Rozwiązywanie problemów”, PWN, Warszawa 2012;
6) R.T. Morrison,  R.N. Boyd "Chemia organiczna", PWN Warszawa 2013;
7) P. W. Atkins, “Podstawy chemii fizycznej”. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002;
8) Z. Galus (red.),  ”Ćwiczenia rachunkowe z  chemii  analitycznej”  PWN Warszawa 2005;
9) A. Hulanicki,  "Reakcje kwasów i zasad  w  chemii  analitycznej”,  PWN Warszawa 1992;
10) Polskie Towarzystwo Chem., “Nomenklatura związków nieorganicznych”, Ossolineum 1988;
11) Z. Szmal, T. Lipiec, “Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej” PZWL, Warszawa 1988;
12) J. Woliński, J. Terpiński, “Organiczna analiza jakościowa”, Warszawa 1985;
13) A. Vogel, „Preparatyka Organiczna”, Rozdział VII, WNT, Warszawa 1984 lub 2006;
14) J.M. Berg, L. Stryer, J.L. Tymoczko  "Biochemia" PWN 2011;
15) B. Filipowicz,  W. Więckowski "Biochemia", t. 1,2 PWN 1990;
16) „Obliczenia chemiczne. Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej nieorganicznej”, Praca zbiorowa pod red. A. Śliwy, Wydanie II, PWN, Warszawa 1987;
17) J. Minczewski, Z.Marczenko, „Chemia Analityczna”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, 2005;
18) A. Kołodziejczyk, „Naturalne Związki Organiczne”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012;
19) K. Pigoń, Z. Ruziewicz, „Chemia Fizyczna”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005;
20) J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Chemia organiczna, WNT, 2010;
21) W. Szczepaniak "Metody instrumentalne w analizie chemicznej" Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011;
22) R.M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle, "Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych", Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008;
23) "Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych", Praca zbiorowa pod red. W. Zielińskiego i A. Rajcy, WNT, Warszawa, 1995.