• 70. Olimpiada
  chemiczna

  Możesz wspomóc jej organizację.

Wspierają olimpiadę:

Aktualności zobacz co nowego?

7048

uczestników

782

finalistów

32

medali icho

Od 2014 roku

Przyłącz się i Ty!

Dowiedz się więcej

O olimpiadzie

Aby wziąć udział w Olimpiadzie należy zarejestrować się na stronie: www.olchem.edu.pl do dnia 20.10.2023 r. oraz przesłać rozwiązania zadań wstępnych do odpowiedniego Komitetu Okręgowego do dnia 27.10.2023 r.

– Dowiedz się więcej –

Udział w finale Olimpiady Chemicznej zapewnia:

 • zwolnienie z egzaminu maturalnego z chemii (poziom rozszerzony) oraz szóstkę z chemii na koniec roku szkolnego,
 • zwolnienie z części lub całości egzaminów do szkół wyższych – nie tylko na wydziały chemiczne! (również na wybraną Akademię Medyczną),
 • dla ośmiu osób, które uzyskały najlepsze wyniki, obliczone według wzoru zamieszczonego w regulaminie, udział w dwutygodniowych zajęciach laboratoryjnych i teoretycznych przygotowujących do Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej (IChO),
 • dla czterech z tych ośmiu osób, które uzyskały najlepsze wyniki w dodatkowej kwalifikacji, udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej (IChO),
 • możliwość ubiegania się przez finalistów i laureatów o stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz o nagrody przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, fundacje itp.
 • najlepiej zapisać się na koło chemiczne w swojej (lub innej) szkole lub placówce społeczno-kulturalnej, która dysponuje laboratorium chemicznym,
 • warto jest przejrzeć i rozwiązać zadania z poprzednich Olimpiad, by zapoznać się z wymaganiami, tematyką, formą zawodów, co także pozwoli skonfrontować swoją wiedzę z trudnościami zadań na poszczególnych etapach olimpiady,
 • dobrze jest również: zaopatrzyć się w odpowiednią literaturę (warto przeczytać Informator Olimpiady!!!),
 • zajrzeć do propozycji oferowanych na stronach internetowych przez Wydziały Chemiczne najbliższych Uczelni oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Zawody Olimpiady Chemicznej mają zasięg ogólnopolski i kierowane są przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych.W szczególnych przypadkach mogą w nich brać udział także uczniowie szkół podstawowych.

 • podczas I etapu warto posiadać własny kalkulator, który potraficie sprawnie obsłużyć! Oczywiście należy mieć własny długopis (a najlepiej dwa!)
 • podczas II i III etapu nie można mieć własnego kalkulatora, zapewnią go organizatorzy. Podczas II etapu będzie to Casio fx-85 ES PLUS lub Casio fx-85 ES PLUS 2nd edition, a w III etapie Casio fx-991 CE X Classwiz.
 • podczas zawodów nie wolno mieć żadnych układów okresowych (będą dostarczone przez organizatorów), modeli, tablic ani innych materiałów,
 • podczas zawodów nie wolno mieć komórek, dlatego warto mieć zegarek, aby móc właściwie rozplanować sobie czas na rozwiązywanie zadań.

Osoby chcące wspomóc finansowo organizację 68. Olimpiady Chemicznej:

 • mogą dokonywać wpłat na konto Olimpiady Chemicznej: 98 2030 0045 1110 0000 0396 2440, w banku BGŻ BNP Paribas S.A.
 • mogą też przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz organizatora Olimpiady PTChem (nr. KRS 0000102287), która jest instytucją pożytku publicznego, zaznaczając w zeznaniu podatkowym „dla Olimpiady Chemicznej

Firmy chcące wspomóc finansowo Olimpiadę mogą:

 • przekazać odczynniki lub sprzęt do wykorzystania podczas zawodów laboratoryjnych,
 • przekazać książki naukowe lub edukacyjne, które zostaną przeznaczone na nagrody dla zawodników lub nauczycieli,
 • ufundować nagrodę (nagrody) finansowe lub rzeczowe dla: ucznia, nauczyciela lub szkoły za osiągnięcie najlepszych wyników w określonej tematyce chemicznej,
 • podpisać z Komitetem Głównym Olimpiady Chemicznej umowę sponsorską.