Sponsoring

Organizacja Olimpiady Chemicznej jest możliwa dzięki:

  • dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN),
  • pracy społecznej członków: Komitetu Głównego, 13. Komitetów Okręgowych i Komisji Zadań,
  • pomocy Władz i Pracowników 16. Wydziałów Chemicznych wyższych uczelni, które patronują Olimpiadzie,
  • wpłatom od Sponsorów.

Osoby chcące wspomóc finansowo organizację Olimpiady Chemicznej mogą:

  • dokonywać wpłat na konto Olimpiady Chemicznej: PTChem Komitet Główny Olimpiady Chemicznej w Warszawie ; ul. Żwirki i Wigury 101   02 – 089 Warszawa,  numer konta 98 2030 0045 1110 0000 0396 2440, w banku BGŻ BNP Paribas S.A.
  • przeznaczyć 1% swojego podatku na rzecz organizatora Olimpiady czyli Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem), które jest instytucją pożytku publicznego, zaznaczając w zeznaniu podatkowym nr KRS 0000102287 i w rubryce cele szczegółowe „dla Olimpiady Chemicznej”.

Firmy chcące wspomóc  Olimpiadę mogą:

  • przekazać odczynniki lub sprzęt do wykorzystania podczas zawodów laboratoryjnych,
  • przekazać książki  naukowe lub edukacyjne, które zostaną przeznaczone na nagrody dla zawodników lub nauczycieli,
  • podpisać z Komitetem Głównym Olimpiady Chemicznej umowę sponsorską.