Patroni

Patroni Olimpiady


Patroni organizacji I i II Etapu Olimpiady Chemicznej

1. Okręg Białostocki

Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku

2. Okręg Gdański

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

3. Okręg Katowicki

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

4. Okręg Kielecki

Instytut Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

5. Okręg Krakowski

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

6. Okręg Lubelski

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

7. Okręg Łódzki

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

8. Okręg Poznański

Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

9. Okręg Rzeszowski

Wydział Chemii Politechniki Rzeszowskiej

10. Okręg Szczeciński

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

11. Okręg Toruński

Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

12. Okręg Warszawski

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

13. Okręg Wrocławski

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Wydział Chemiczny Uniwersytetu Opolskiego


Patronat nad zawodami finałowymi i przygotowaniem zawodników do Olimpiady Międzynarodowej sprawują:

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej


Patroni Nagród Specjalnych

Za zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca – Dziekan Wydziału Chemii UW i Dziekan Wydziału Chemicznego PW

Za zajęcie trzeciego miejsca – Dziekan Wydziału Chemii UŁ

Za najlepiej rozwiązane zadania w I i II etapie Olimpiady:

z Chemii Fizycznej – Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN

z Chemii Organicznej – Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN

z Chemii Nieorganicznej – Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dla najmłodszego Laureata – Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Nagroda specjalna dla nauczyciela ZwycięzcyStowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych