Lokalizacja zawodów Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej (IChO) w latach: 1968 – 2023

Zobacz:

Reprezentanci Polski

Podsumowanie pierwszych 50 Olimpiad Międzynarodowych

Jak to się zaczęło?

Pomysł zorganizowania Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej (International Chemistry Olympiad – IChO) narodził się w byłej Czechosłowacji. Na wiosnę 1968 roku sytuacja polityczna w Czechosłowacji była bardzo niespokojna, pod nowymi rządami kraj przechodził reformy ekonomiczne. W tym czasie pojawiły się nowe perspektywy, ludzie poczuli smak wolności. Byli pełni pomysłów, pragnęli szerszych kontaktów z innymi krajami. Jedną z pierwszych idei było zorganizowanie Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej.

W 1968 roku Olimpiada była częścią systemu kształcenia w szkołach średnich we wszystkich krajach bloku sowieckiego. To na jej podstawie powstał pomysł zorganizowania olimpiady międzynarodowej. Dotąd system olimpiady, polegający na wyłanianiu najlepszych uczniów w kolejnych etapach zawodów (od szkolnych do ogólnokrajowych) był niezmienny. Sponsorem corocznej olimpiady było ministerstwo edukacji każdego z państw. Jakkolwiek Międzynarodowy Komitet Olimpiady Chemicznej był ustalany w kraju, który w danym roku organizował zawody. Organizacja i przygotowania nie stwarzały większych problemów, jako że pierwsze uczestniczące państwa były członkami tego samego bloku politycznego, który uniemożliwiał zaproszenie do uczestnictwa krajów zza zachodniej granicy.

Na wiosnę 1968 roku Czechosłowacki Komitet Narodowy Olimpiady Chemicznej, popierany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, rozesłał listy z zaproszeniami do wszystkich krajów socjalistycznych, z wyjątkiem Rumunii, która w tym czasie nie była mile widziana przez ZSRR. Na początku maja 1968 roku relacje pomiędzy Czechosłowacją i ZSRR stały się napięte. Rezultatem było przyjęcie zaproszenia tylko przez Polskę i Węgry. Trzy inne kraje (ZSRR, Bułgaria i NRD) pozostawiły listy bez odpowiedzi.

15 maja 1968 roku w Ostravie (Czechosłowacja) zostało zorganizowane spotkanie, którego celem było ustalenie podstawowych zasad międzynarodowych zawodów, nazwanych później International Chemistry Olympiad. Obecne na nim były reprezentacje z tylko trzech Komitetów Narodowych. Raport, który został stworzony, odpowiedział na wiele fundamentalnych pytań, będących podstawą wstępnego regulaminu nowych międzynarodowych zawodów. Regulamin ten był bardzo prosty i składał się z siedmiu punktów.

  1. Konkurs tego rodzaju powinien promować przyjaźń i współpracę pomiędzy uczniami, sprzyjać bliższym kontaktom młodych pracowników naukowych oraz wpływać na wymianę doświadczeń pedagogicznych i naukowych .
  2. Organizatorem zawodów jest Ministerstwo Edukacji państwa organizującego.
  3. Zawody powinny być organizowane pod koniec roku szkolnego.
  4. Reprezentacja każdego kraju składa się z uczniów i osób towarzyszących (nauczycieli).
  5. W konkursie mogą uczestniczyć tylko uczniowie ze szkół, które nie specjalizują się w kierunkach chemicznych.
  6. IChO jest konkursem indywidualnym nie grupowym.
  7. IChO składa się z dwóch części: teoretycznej i eksperymentalnej.

Te wstępne zasady były zaakceptowane 21 czerwca 1968 roku podczas pierwszej IChO.

Opracowano na podstawie materiałów pobranych z International Information Center – International Chemistry Olympiad >>>