Kalendarz

Etap wstępny

wrzesień – październik 2023 – samodzielna praca zawodników

20.10.2023 – zakończenie rejestracji internetowej

27.10.2023 – ostateczny termin przesyłania prac etapu wstępnego do Komitetów Okręgowych

I Etap (zawody organizowane przez Komitety Okręgowe)

25.11.2023 (sobota) godz. 11.00 – rozwiązywanie zadań teoretycznych w miejscach podanych przez Komitety Okręgowe

13.12.2023 – ogłoszenie wyników I etapu

II Etap (zawody organizowane przez Komitety Okręgowe)

26.01.2024 (piątek) godz. 12.00 – część teoretyczna

27.01.2024 (sobota) godz. 9.00 – część laboratoryjna

21.02.2024 – ogłoszenie wyników II etapu

III Etap (zawody organizowane przez Komitet Główny w Warszawie)

22.03.2024 (piątek) godz. 14.00 – część laboratoryjna (Wydział Chemiczny PW)

23.03.2024 (sobota) godz. 8.30 – część teoretyczna (Wydział Chemiczny UW)

10.04.2024 – ogłoszenie wyników III etapu

xx.06.2024 godz. 12:00 - Uroczyste zakończenie Olimpiady

UWAGA!

Zawodnicy muszą się zarejestrować do 20.10.2023 na stronie Olimpiady Chemicznej.

W etapie wstępnym uczniowie rozwiązują zadania części A i przekazują swoje prace nauczycielom, którzy je sprawdzają. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem zawodnika. Należy też podać swój numer telefonu i adres e-mail.

Pozytywnie ocenione prace, nauczyciele przesyłają do Komitetów Okręgowych Olimpiady do dnia 27.10.2023 r. Sekretarze Okręgów weryfikują listę zarejestrowanych usuwając z niej osoby, które nie rozwiązały zadań etapu wstępnego.