Kalendarz

Etap wstępny

wrzesień – październik 2021 – samodzielne rozwiązywanie zadań części A

24.10.2021 – zakończenie rejestracji internetowej

29.10.2021 – ostateczny termin przesyłania prac etapu wstępnego do Komitetów Okręgowych

I Etap (zawody organizowane przez Komitety Okręgowe)

20.11.2021 (sobota) godz. 11.00 – rozwiązywanie zadań teoretycznych w miejscach podanych przez Komitety Okręgowe

09.12.2021 – ogłoszenie wyników I etapu

II Etap (zawody organizowane przez Komitety Okręgowe)

28.01.2022 (piątek) godz. 12.00 – część teoretyczna

29.01.2022 (sobota) godz. 9.00 – część laboratoryjna

24.02.2022 – ogłoszenie wyników II etapu

III Etap (zawody organizowane przez Komitet Główny w Warszawie)

25.03.2022 (piątek) godz. 14.00 – część laboratoryjna (Wydział Chemiczny PW)

26.03.2022 (sobota) godz. 8.30 – część teoretyczna (Wydział Chemiczny UW)

13.04.2022 – ogłoszenie wyników III etapu

11.06.2022 godz. 12:00 - Uroczyste zakończenie Olimpiady

UWAGA!

Zawodnicy muszą się zarejestrować do 24.10.2021 na stronie Olimpiady Chemicznej.

W etapie wstępnym uczniowie rozwiązują zadania części A i przekazują swoje prace nauczycielom, którzy je sprawdzają. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem zawodnika. Należy też podać swój numer telefonu i adres e-mail.

Pozytywnie ocenione prace, nauczyciele przesyłają do Komitetów Okręgowych Olimpiady do dnia 29.10.2021 r. Sekretarze Okręgów weryfikują listę zarejestrowanych usuwając z niej osoby, które nie rozwiązały zadań etapu wstępnego.