Kalendarz

Etap wstępny

wrzesień – październik 2022 – samodzielne rozwiązywanie zadań części A

21.10.2022 – zakończenie rejestracji internetowej

28.10.2022 – ostateczny termin przesyłania prac etapu wstępnego do Komitetów Okręgowych

I Etap (zawody organizowane przez Komitety Okręgowe)

26.11.2022 (sobota) godz. 11.00 – rozwiązywanie zadań teoretycznych w miejscach podanych przez Komitety Okręgowe

14.12.2022 – ogłoszenie wyników I etapu

II Etap (zawody organizowane przez Komitety Okręgowe)

27.01.2023 (piątek) godz. 12.00 – część teoretyczna

28.01.2023 (sobota) godz. 9.00 – część laboratoryjna

22.02.2023 – ogłoszenie wyników II etapu

III Etap (zawody organizowane przez Komitet Główny w Warszawie)

24.03.2023 (piątek) godz. 14.00 – część laboratoryjna (Wydział Chemiczny PW)

25.03.2023 (sobota) godz. 8.30 – część teoretyczna (Wydział Chemiczny UW)

12.04.2023 – ogłoszenie wyników III etapu

17.06.2023 godz. 12:00 - Uroczyste zakończenie Olimpiady

UWAGA!

Zawodnicy muszą się zarejestrować do 23.10.2022 na stronie Olimpiady Chemicznej.

W etapie wstępnym uczniowie rozwiązują zadania części A i przekazują swoje prace nauczycielom, którzy je sprawdzają. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem zawodnika. Należy też podać swój numer telefonu i adres e-mail.

Pozytywnie ocenione prace, nauczyciele przesyłają do Komitetów Okręgowych Olimpiady do dnia 29.10.2022 r. Sekretarze Okręgów weryfikują listę zarejestrowanych usuwając z niej osoby, które nie rozwiązały zadań etapu wstępnego.