Kontakt

PTChem Komitet Główny
Olimpiady Chemicznej w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 101 pok. 217A
02-089 Warszawa
tel: 517 755 734
olchem@chem.uw.edu.pl

UWAGA!
Korespondencję dotyczącą organizacji i wyników I i II etapu prosimy kierować na adres Sekretarza właściwego Okręgu. Lista okręgów dostępna
TUTAJ

Przewodniczący: Prof. dr hab. Marek Orlik (tel. 22 55 26 345; morlik@chem.uw.edu.pl)
Zastępca Przewodniczącego: Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik (tel. 22 55 26 424; misicka@chem.uw.edu.pl)
Sekretarz Naukowy: Dr hab. Ewa Poboży, prof. UW (tel. 22 55 26 339 lub 22 55 26 309; ewapob@chem.uw.edu.pl)
Kierownik Organizacyjny: Mgr Wanda Szelągowska (tel. 517 755 734; wanda@chem.uw.edu.pl)
Referent: dr Dagmara Tymecka (tel. 22 55 26 263; dulok@chem.uw.edu.pl)

    Masz pytania?
    napisz do nas