Literatura

Zalecana literatura

 1. Podręczniki CHEMII i BIOLOGII do LO. (zakres rozszerzony) wydane po 2000;
 2. „Zbiór zadań z Olimpiad Chemicznych”, PWN, Warszawa 2014;
 3. Bielański A., „Podstawy chemii nieorganicznej”, PWN, Warszawa 2002 lub 2005;
 4. McMurry J., „Chemia organiczna”, PWN, Warszawa 2012;
 5. Morrison R.T., Boyd R.N., „Chemia organiczna”, PWN Warszawa 2013;
 6. Atkins P. W., „Podstawy chemii fizycznej”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002;
 7. Galus Z. (red.),  „Ćwiczenia rachunkowe z  chemii  analitycznej”, PWN Warszawa 2005;
 8. Hulanicki A.,  „Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej”, PWN Warszawa 1992;
 9. Polskie Towarzystwo Chemiczne, „Nomenklatura związków nieorganicznych”, Ossolineum 1988;
 10. Szmal Z., Lipiec T., „Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej”, PZWL, Warszawa 1988;
 11. Woliński J., Terpiński J., „Organiczna analiza jakościowa”, Warszawa 1985;
 12. Vogel A. „Preparatyka Organiczna”, Rozdział VII, WNT, Warszawa 1984 lub 2006;
 13. Berg J.M., Stryer L., Tymoczko J.L., „Biochemia”, PWN 2011;
 14. Filipowicz B., Więckowski W. „Biochemia”, t. 1,2 PWN 1990;
 15. „Obliczenia chemiczne. Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej nieorganicznej”, Praca zbiorowa pod red. Śliwy A., Wydanie II, PWN, Warszawa 1987;
 16. Minczewski J., Marczenko Z., „Chemia Analityczna”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, 2005;
 17. Kołodziejczyk A., „Naturalne Związki Organiczne”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012;
 18. Pigoń K., Ruziewicz Z., „Chemia Fizyczna”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005;
 19. Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P., „Chemia organiczna”, WNT, 2010;
 20. Szczepaniak W. „Metody instrumentalne w analizie chemicznej” Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 21. Silverstein R.M., Webster F.X., Kiemle D.J., „Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 22. „Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych”, Praca zbiorowa pod red. Zielińskiego W. i Rajcy A., WNT, Warszawa 1995.
 23. Jones L., Atkins P., Leroy L., „Chemia ogólna”, 2020,  Wydawnictwo Naukowe PWN
 24. Housecroft E., Sharpe A.G. “Inorganic Chemistry” (wydanie 4 + późniejsze) Pearson, Prentice Hall, 2012. Opcjonalny rekomendowany podręcznik.