Literatura

Zalecana literatura

 1. Podręczniki CHEMII i BIOLOGII do L.O. (zakres rozszerzony) wydane po 2000;
 2. “Zbiór zadań z Olimpiad Chemicznych”, PWN, Warszawa 2014;
 3. A. Bielański, “Podstawy chemii nieorganicznej”, PWN, Warszawa 2002, lub 2005
 4. J. McMurry, “Chemia organiczna”, PWN, Warszawa 2012;
 5. S. McMurry, “Chemia organiczna. Rozwiązywanie problemów”, PWN, Warszawa 2012;
 6. R.T. Morrison,  R.N. Boyd “Chemia organiczna”, PWN Warszawa 2013;
 7. P. W. Atkins, “Podstawy chemii fizycznej”. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002;
 8. Z. Galus (red.),  ”Ćwiczenia rachunkowe z  chemii  analitycznej”  PWN Warszawa 2005;
 9. A. Hulanicki,  “Reakcje kwasów i zasad  w  chemii  analitycznej”,  PWN Warszawa 1992;
 10. Polskie Towarzystwo Chem., “Nomenklatura związków nieorganicznych”, Ossolineum 1988;
 11. Z. Szmal, T. Lipiec, “Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej” PZWL, Warszawa 1988;
 12. J. Woliński, J. Terpiński, “Organiczna analiza jakościowa”, Warszawa 1985;
 13. A. Vogel, „Preparatyka Organiczna”, Rozdział VII, WNT, Warszawa 1984 lub 2006;
 14. J.M. Berg, L. Stryer, J.L. Tymoczko  “Biochemia” PWN 2011;
 15. B. Filipowicz,  W. Więckowski “Biochemia”, t. 1,2 PWN 1990;
 16. „Obliczenia chemiczne. Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej nieorganicznej”, Praca zbiorowa pod red. A. Śliwy, Wydanie II, PWN, Warszawa 1987;
 17. J. Minczewski, Z.Marczenko, „Chemia Analityczna”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, 2005;
 18. A. Kołodziejczyk, „Naturalne Związki Organiczne”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012;
 19. K. Pigoń, Z. Ruziewicz, „Chemia Fizyczna”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005;
 20. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Chemia organiczna, WNT, 2010;
 21. W. Szczepaniak “Metody instrumentalne w analizie chemicznej” Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011;
 22. R.M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle, “Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008;
 23. “Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych”, Praca zbiorowa pod red. W. Zielińskiego i A. Rajcy, WNT, Warszawa, 1995.