Sponsorzy

2023 r.

2024 r.

Sponsor 70. Olimpiady Chemicznej

Sponsor 70. Olimpiady Chemicznej

Sponsor Okręgu Toruńskiego

Sponsor Okręgu Warszawskiego

2022 r.

2023 r.

Patron 68. Olimpiady Chemicznej

Patron 55. Międzynarodowej
Olimpiady Chemicznej