Sponsorzy

Główny Sponsor 65. Olimpiady Chemicznej oraz Patron Drużyny Polskiej na 51. Międzynarodową Olimpiadę Chemiczną (51.IChO)

Sponsor 65. Olimpiady Chemicznej

Sponsorzy 64. Olimpiady Chemicznej

Pozostali sponsorzy


Patroni Medialni


Patronat nad zawodami I i II etapu sprawują:

1. Okręg Białostocki

Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku

2. Okręg Gdański

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

VWR International Sp. z o. o. Gdańsk

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

3. Okręg Katowicki

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

4. Okręg Kielecki

Instytut Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

5. Okręg Krakowski

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Synthos

6. Okręgiem Lubelskim

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

7. Okręg Łódzki

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

8. Okręg Poznański

Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

9. Okręg Rzeszowski

Wydział Chemii Politechniki Rzeszowskiej

10. Okręg Szczeciński

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

11. Okręg Toruński

Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

12. Okręgiem Warszawskim

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

13. Okręgiem Wrocławskim

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Wydział Chemiczny Uniwersytetu Opolskiego


Patronat nad zawodami finałowymi i przygotowaniem zawodników do Olimpiady Międzynarodowej sprawują:

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej


Nagrody specjalne Laureatom ufundowali Sponsorzy:

Dziekan Wydziału Chemicznego PW zwycięzcy 64. Olimpiady Chemicznej – Antoniemu Prusowi

Dziekan Wydziału Chemii UW za zajęcie II miejsca – Tomaszowi Ślusarczykowi

Dziekan Wydziału Chemii UŁ za zajęcie III miejsca – Wojciechowi Jankowskiemu

Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN za najlepiej rozwiązane zadania z chemii fizycznej – Dominikowi Gulgowskiemu, Antoniemu Prusowi i Piotrowi Szukało

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej za najlepiej rozwiązane zadania z chemii organicznej – Wojciechowi Jankowskiemu, Kordianowi Głębowskiemu i Mikołajowi Popławskiemu

PWN za najlepiej rozwiązane zadanie laboratoryjne – Danielowi Golcowi, Antoniemu Prusowi i Pawłowi Tyrnie

Dziekan Wydziału Chemii UAM oraz Prezes firmy SHIM-POL najmłodszym laureatom – Tomaszowi Ślusarczykowi i Dominikowi Bałabanowi

Wszyscy laureaci i wyróżnieni dostali nagrody zakupione z funduszy przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i firmę Synthos, a ich nauczyciele upominki przekazane przez firmy: Adamed Smart UP, Grupę Azoty SA i SHIM-POL.