Sponsorzy

Sponsorzy 68. Olimpiady Chemicznej:

Patroni Olimpiady


Patroni Finału oraz przygotowania zawodników do udziału w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej

Wydział Chemiczny Politechniki Warsawskiej
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Patronat nad zawodami I i II etapu sprawują:

1. Okręg Białostocki

Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku

2. Okręg Gdański

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

VWR International Sp. z o. o. Gdańsk

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

3. Okręg Katowicki

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

4. Okręg Kielecki

Instytut Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

5. Okręg Krakowski

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Synthos

6. Okręgiem Lubelskim

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

7. Okręg Łódzki

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

8. Okręg Poznański

Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

9. Okręg Rzeszowski

Wydział Chemii Politechniki Rzeszowskiej

10. Okręg Szczeciński

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

11. Okręg Toruński

Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

12. Okręgiem Warszawskim

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

13. Okręgiem Wrocławskim

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Wydział Chemiczny Uniwersytetu Opolskiego


Patronat nad zawodami finałowymi i przygotowaniem zawodników do Olimpiady Międzynarodowej sprawują:

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej


Nagrody specjalne Laureatom ufundowali Sponsorzy:

Dziekan Wydziału Chemicznego PW zwycięzcy 64. Olimpiady Chemicznej – Antoniemu Prusowi

Dziekan Wydziału Chemii UW za zajęcie II miejsca – Tomaszowi Ślusarczykowi

Dziekan Wydziału Chemii UŁ za zajęcie III miejsca – Wojciechowi Jankowskiemu

Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN za najlepiej rozwiązane zadania z chemii fizycznej – Dominikowi Gulgowskiemu, Antoniemu Prusowi i Piotrowi Szukało

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej za najlepiej rozwiązane zadania z chemii organicznej – Wojciechowi Jankowskiemu, Kordianowi Głębowskiemu i Mikołajowi Popławskiemu

PWN za najlepiej rozwiązane zadanie laboratoryjne – Danielowi Golcowi, Antoniemu Prusowi i Pawłowi Tyrnie

Dziekan Wydziału Chemii UAM oraz Prezes firmy SHIM-POL najmłodszym laureatom – Tomaszowi Ślusarczykowi i Dominikowi Bałabanowi

Wszyscy laureaci i wyróżnieni dostali nagrody zakupione z funduszy przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i firmę Synthos, a ich nauczyciele upominki przekazane przez firmy: Adamed Smart UP, Grupę Azoty SA i SHIM-POL.