Zasady przeprowadzenia zawodów II etapu 68 Olimpiady Chemicznej w dn. 28-29.01.2022

22 stycznia 2022

Zawody odbędą się 28 stycznia 2022 w godz. 12:00 – 17:00 (część teoretyczna) oraz 29 stycznia 2022 w godz. 9:00 – 13:00 (część laboratoryjna). Zawody będą przeprowadzone zgodnie z wytycznymi GIS oraz wytycznymi Inspektorów BHP ośrodków, w których będą przeprowadzone zawody. Nadzór nad przebiegiem zawodów będzie sprawować Sekretarz Okręgowy oraz osoby przez niego wskazane. W […]

  1. Zawody odbędą się 28 stycznia 2022 w godz. 12:00 – 17:00 (część teoretyczna) oraz 29 stycznia 2022 w godz. 9:00 – 13:00 (część laboratoryjna).
  2. Zawody będą przeprowadzone zgodnie z wytycznymi GIS oraz wytycznymi Inspektorów BHP ośrodków, w których będą przeprowadzone zawody.
  3. Nadzór nad przebiegiem zawodów będzie sprawować Sekretarz Okręgowy oraz osoby przez niego wskazane.
  4. W zawodach mogą brać udział Zawodnicy zdrowi, nie przebywający na kwarantannie.
  5. Każdy Zawodnik musi przynieść ze sobą dowód tożsamości, przybory do pisania i ewentualnie swoje jedzenie. Organizatorzy zapewniają drugie śniadanie i napoje.
  6. Kalkulatory są zapewnione przez organizatorów. Komitet Główny, w celu rozwiązania powstających niekiedy na zawodach problemów, wynikających z posługiwania się przez zawodników kalkulatorami różnej jakości i o różnych możliwościach operacyjnych oraz w celu zapewnienia wszystkim olimpijczykom jednakowych szans na rozwiązanie zadań rachunkowych – tak jak ma to od lat miejsce na III etapie (oraz na Olimpiadach Międzynarodowych) – zakupił nowoczesne i proste w obsłudze kalkulatory Casio fx-85 ES PLUS/Casio fx-85 ES PLUS 2nd edition, w ilości wystarczającej do wypożyczenia wszystkim uczestnikom II etapu zawodów. Kalkulatory te będą od teraz co roku wypożyczane zawodnikom II etapu, a na III etapie zawodnikom udostępniane będą, wyższej klasy kalkulatory Casio fx-991 CE X Classwiz. Nie jest jeszcze możliwe zapewnienie przez Komitet Główny jednakowych kalkulatorów na I etapie zawodów.
  7. Zawodnicy powinni stawić się w wyznaczonym przez Sekretarzy Okręgowych miejscu i godzinie.
  8. Zawodnicy przed wejściem do budynku muszą założyć własne maseczki ochronne i zdezynfekować ręce. Zawodnicy mają zapewnione przez organizatorów jednorazowe maseczki oraz płyn dezynfekcyjny. W czasie zawodów Zawodnicy są zobowiązani do noszenia otrzymanych maseczek.

W imieniu Prezydium
Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej
dr hab. Ewa Poboży