Decyzja w sprawie organizacji II etapu 68. Olimpiady Chemicznej

27 stycznia 2022

Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej informuje: Na podstawie rozporządzenia MEiN ogłoszonego w Dzienniku Ustaw i wchodzącego w życie 27 stycznia 2020 r., II etap Olimpiady Chemicznej odbędzie się zgodnie z planem w terminie 28-29 stycznia 2022 r. Rozporządzenie Za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki uczniowie mogą brać udział w trybie stacjonarnym w konkursach, olimpiadach […]

Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej informuje:

Na podstawie rozporządzenia MEiN ogłoszonego w Dzienniku Ustaw i wchodzącego w życie 27 stycznia 2020 r., II etap Olimpiady Chemicznej odbędzie się zgodnie z planem w terminie 28-29 stycznia 2022 r.

Rozporządzenie

Za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki uczniowie mogą brać udział w trybie stacjonarnym w konkursach, olimpiadach i turniejach przeprowadzanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 oraz art. 22 ust 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i wchodzi w życie 27 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.