Wyniki odwołań po II etapie

11 marca 2022

Komitet Główny po rozpatrzeniu odwołań, zakwalifikował do III etapu Olimpiady Chemicznej dodatkowo 6 zawodników, którzy przekroczyli próg 75,00 pkt. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały zaktualizowane.

Komitet Główny po rozpatrzeniu odwołań, zakwalifikował do III etapu Olimpiady Chemicznej dodatkowo 6 zawodników, którzy przekroczyli próg 75,00 pkt. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały zaktualizowane.