Wyniki odwołań po II etapie

18 marca 2022

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej po ponownym rozpatrzeniu jednegoodwołania, zakwalifikował do III etapu dodatkowego zawodnika. Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały uaktualnione.

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej po ponownym rozpatrzeniu jednego
odwołania, zakwalifikował do III etapu dodatkowego zawodnika.

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały uaktualnione.