Ważna informacja dotycząca 54. IChO

05 kwietnia 2022

Organizatorzy 54. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Chinach podjęli decyzję, iż z powodu problemów wynikających z pandemii COVID-19 tegoroczne zawody IChO zostaną przeprowadzone w formie ZDALNEJ, w sposób analogiczny jak w latach 2020 i 2021, w dniach 10-18 lipca br. Finalne decyzje organizacyjne zostaną podjęte do końca kwietnia przez Międzynarodowe Jury i Komitet Sterujący IChO.  

Organizatorzy 54. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Chinach podjęli decyzję, iż z powodu problemów wynikających z pandemii COVID-19 tegoroczne zawody IChO zostaną przeprowadzone w formie ZDALNEJ, w sposób analogiczny jak w latach 2020 i 2021, w dniach 10-18 lipca br. Finalne decyzje organizacyjne zostaną podjęte do końca kwietnia przez Międzynarodowe Jury i Komitet Sterujący IChO.