Wyniki III etapu 68. Olimpiady Chemicznej

13 kwietnia 2022

Komitet Główny ustalił listę Laureatów 68 Olimpiady Chemicznej. Tytuł Laureata przyznano 26 Zawodnikom. Próg kwalifikacji wynosił 76,00 pkt. Ośmiu Zawodnikom przyznano wyróżnienia (próg kwalifikacji 72,00 pkt). Odwołania można składać do sekretarza naukowego KG (ewapob@chem.uw.edu.pl) do dnia 21 kwietnia (czwartek) 2022.

Komitet Główny ustalił listę Laureatów 68 Olimpiady Chemicznej. Tytuł Laureata przyznano 26 Zawodnikom. Próg kwalifikacji wynosił 76,00 pkt. Ośmiu Zawodnikom przyznano wyróżnienia (próg kwalifikacji 72,00 pkt).

Odwołania można składać do sekretarza naukowego KG (ewapob@chem.uw.edu.pl) do dnia 21 kwietnia (czwartek) 2022.