Wyniki III etapu po odwołaniach

28 kwietnia 2022

Po rozpatrzeniu odwołań i po dodatkowym ujednoliceniu punktacji wszystkich zawodników za zadanie laboratoryjne 1, Komitet Główny przyznał dodatkowo tytuł Laureata trzem Zawodnikom, którzy przekroczyli próg 76,00 pkt. Wyróżnienia przyznano dodatkowo dwóm Zawodnikom. Lista rankingowa została uaktualniona.

Po rozpatrzeniu odwołań i po dodatkowym ujednoliceniu punktacji wszystkich zawodników za zadanie laboratoryjne 1, Komitet Główny przyznał dodatkowo tytuł Laureata trzem Zawodnikom, którzy przekroczyli próg 76,00 pkt. Wyróżnienia przyznano dodatkowo dwóm Zawodnikom. Lista rankingowa została uaktualniona.