Stanowisko Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej w sprawie zawodów ICHO 2022

04 maja 2022

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej, potępiając niczym nieuzasadnioną agresję Rosji na Ukrainę, z ogromnym żalem podkreśla, że rozgrywający się na naszych oczach przerażająco tragiczny, zbrojny konflikt o niemożliwych dziś do przewidzenia konsekwencjach, stanowi całkowite i okrutne zaprzeczenie idei pokojowego współistnienia narodów i społeczeństw. Opiekunowie grup narodowych na Międzynarodowych Olimpiadach Chemicznych często z satysfakcją wyrażali nadzieję, że […]

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej, potępiając niczym nieuzasadnioną agresję Rosji na Ukrainę, z ogromnym żalem podkreśla, że rozgrywający się na naszych oczach przerażająco tragiczny, zbrojny konflikt o niemożliwych dziś do przewidzenia konsekwencjach, stanowi całkowite i okrutne zaprzeczenie idei pokojowego współistnienia narodów i społeczeństw. Opiekunowie grup narodowych na Międzynarodowych Olimpiadach Chemicznych często z satysfakcją wyrażali nadzieję, że spotkania młodzieży z różnych, także bardzo od siebie odległych krajów i kręgów kulturowych stanowią, przy okazji merytorycznych zmagań, wspaniałą inwestycję w przyszłość. Taką przyszłość, w której narody, dzięki zawartym za młodu znajomościom i przyjaźniom będą potrafiły pokojowo współistnieć, wzajemnie się rozumieć, a także twórczo współzawodniczyć, uznając życie i twórczość za wartości najwyższe.

W obecnej sytuacji problemem rangi międzynarodowej stało się uczestnictwo Rosji i Białorusi w IChO, w konfrontacji z zapowiadaną niemożnością udziału zawodników z Ukrainy. Zgodnie z Regulaminem IChO, kwestia udziału reprezentacji Rosji i Białorusi musiała zostać poddana głosowaniu zarządzonemu przez Międzynarodowy Komitet Sterujący wśród wszystkich 88 krajów zaproszonych obecnie do udziału w zawodach. Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz nakazami sumienia polska delegacja głosowała przeciwko udziałowi Rosji i Białorusi w IChO 2022. Wyniki głosowania pokazały jednak, że większość głosujących krajów była przeciwna całkowitemu usunięciu Rosji i Białorusi z zawodów, natomiast opowiedziała się za tym, aby zawodnicy z tych krajów mogli wziąć udział w zawodach IChO 2022 wyłącznie jako osoby prywatne. Pokazuje to, że większość reprezentantów państw, które wzięły udział w głosowaniu, dostrzega konieczność potępienia Rosji i Białorusi, ale nie przenosi tej odpowiedzialności na ich młode pokolenie i wiąże z nim zapewne nadzieję na pozytywną zmianę w przyszłości. Czas pokaże, czy była to słuszna decyzja. Warto dodać, że już po zakończeniu głosowań otrzymaliśmy informację, iż Ukraina przygotowuje się jednak do udziału w zdalnej IChO. 

W zaistniałej sytuacji zadaniem Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej było podjęcie finalnej decyzji dotyczącej naszego udziału w IChO 2022. Mając na uwadze przede wszystkim dobro naszych najwybitniejszych zawodników, którzy latami pięli się po szczeblach olimpijskiej kariery i marzą teraz o sukcesach międzynarodowych, Komitet Główny znaczną większością głosów zdecydował o przedstawieniu naszej reprezentacji do udziału w zdalnej IChO 2022.  Reprezentacja ta zostanie wyłoniona w sposób opisany w Regulaminie Olimpiady.