Uroczystość zakończenia 54. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej (54. IChO)

21 lipca 2022

Zdalna uroczystość zakończenia 54. IChO odbyła się 18 lipca 2022 roku w godz. 12:00 – 13:30. W zawodach tej Olimpiady, zorganizowanej w trybie zdalnym przez Nankai University (Chiny) uczestniczyło 326 zawodników reprezentujących 83 kraje. Zawody, polegające na rozwiązywaniu 9 zadań teoretycznych, zostały przeprowadzone 13 lipca 2022 roku w godz. 12:00 – 17:00 w sali im. […]

Zdalna uroczystość zakończenia 54. IChO odbyła się 18 lipca 2022 roku w godz. 12:00 – 13:30. W zawodach tej Olimpiady, zorganizowanej w trybie zdalnym przez Nankai University (Chiny) uczestniczyło 326 zawodników reprezentujących 83 kraje. Zawody, polegające na rozwiązywaniu 9 zadań teoretycznych, zostały przeprowadzone 13 lipca 2022 roku w godz. 12:00 – 17:00 w sali im. Marii Skłodowskiej Curie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, pod czujnym okiem dr hab. Ewy Poboży; prof. UW i dr Dagmary Tymeckiej. Po sprawdzeniu rozwiązań przez opiekunów polskiej delegacji: prof. dr hab. Marka Orlika, prof. dr hab. Aleksandrę Misicką–Kęsik i dr. hab. Piotra Kwiatkowskiego i uzgodnieniu ocen z autorami zadań zostały ogłoszone wyniki rywalizacji. Podczas wspólnego oglądania uroczystości w sali 224 w budynku Radiochemii Wydziału Chemii UW zawodnikom towarzyszył prof. dr hab. Sławomir Sęk – Prodziekan Wydziału Chemii UW, członkowie Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej oraz koleżanki i koledzy. Wyniki naszej reprezentacji, wyłonionej spośród laureatów 68. Krajowej Olimpiady Chemicznej w drodze finalnej eliminacji, są następujące:

  1. Michał Lipiec – uczeń II klasy V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, przygotowywany przez dr. Wojciecha Przybylskiego – zdobył medal złoty;
  2. Adam Sukiennik – uczeń III klasy Publicznego LO Politechniki Łódzkiej przygotowywany przez dr. Krzysztofa Klimaszewskiego i dr inż. Elżbietę Szubiakiewicz – zdobył medal srebrny;
  3. Roman Buksak – uczeń III klasy II LO im. Mieszka I w Szczecinie przygotowywany przez mgr Teresę Kołogrecką – Bajek – zdobył medal srebrny;
  4. Dominik Duch – uczeń III klasy I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, przygotowywany przez mgr Ewę Kawulę – zdobył medal brązowy.

SERDECZNIE GRATULUJEMY NASZYM MEDALISTOM!

Michał Lipiec nie mógł być obecny w Warszawie w dniu 18 lipca ze względu na wakacyjny staż naukowy, który odbywa w Niels Bohr Institute w Kopenhadze. Powyżej na zdjęciu od lewej: Adam Sukiennik, Dominik Duch i Roman Buksak.