Wyniki I etapu 69. Olimpiady Chemicznej

14 grudnia 2022

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej ustalił wysokość progu kwalifikacji na poziomie 49,00 pkt. (50% średniej liczby punktów uzyskanych przez trzech najlepszych zawodników) i zatwierdził listę 203 zawodników zakwalifikowanych do II Etapu 69 Olimpiady Chemicznej.Zawodnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu (lista) mogą składać odwołania do Komitetów Okręgowych w ciągu 5 dni. Termin mija w środę […]

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej ustalił wysokość progu kwalifikacji na poziomie 49,00 pkt. (50% średniej liczby punktów uzyskanych przez trzech najlepszych zawodników) i zatwierdził listę 203 zawodników zakwalifikowanych do II Etapu 69 Olimpiady Chemicznej.
Zawodnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu (lista) mogą składać odwołania do Komitetów Okręgowych w ciągu 5 dni. Termin mija w środę 21 grudnia 2022. W sprawie oglądania prac prosimy kontaktować się z Komitetami Okręgowymi.
Regulamin nie przewiduje odwołań zawodników po I etapie, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu.
Na liście zawodników niezakwalifikowanych, zaznaczono hasła, które zostały zmienione aby uniemożliwić identyfikację nazwiska.