Wyniki III etapu 69. Olimpiady Chemicznej

12 kwietnia 2023

Komitet Główny ustalił listę Laureatów 69 Olimpiady Chemicznej. Tytuł Laureata przyznano 28 Zawodnikom. Próg kwalifikacji wynosił 86,00 pkt. Sześciu Zawodnikom przyznano wyróżnienia (próg kwalifikacji 80,00 pkt). Odwołania można składać do sekretarza naukowego KG (ewapob@chem.uw.edu.pl) do dnia 19 kwietnia (środa) 2023.

Komitet Główny ustalił listę Laureatów 69 Olimpiady Chemicznej. Tytuł Laureata przyznano 28 Zawodnikom. Próg kwalifikacji wynosił 86,00 pkt. Sześciu Zawodnikom przyznano wyróżnienia (próg kwalifikacji 80,00 pkt).

Odwołania można składać do sekretarza naukowego KG (ewapob@chem.uw.edu.pl) do dnia 19 kwietnia (środa) 2023.