Wyniki III etapu 69. Olimpiady Chemicznej po odwołaniach

28 kwietnia 2023

Po rozpatrzeniu odwołań, Komitet Główny przyznał dodatkowo tytuł Laureata jednemu Zawodnikowi, który przekroczył próg 86,00 pkt. Wyróżnienie przyznano jednemu Zawodnikowi. Lista rankingowa została uaktualniona.

Po rozpatrzeniu odwołań, Komitet Główny przyznał dodatkowo tytuł Laureata jednemu Zawodnikowi, który przekroczył próg 86,00 pkt. Wyróżnienie przyznano jednemu Zawodnikowi.

Lista rankingowa została uaktualniona.