Zdjęcia zawodników 69. Olimpiady Chemicznej

06 maja 2023

Laureaci i Zawodnicy wyróżnieni proszeni są o przesyłanie swoich zdjęć do Sekretarza Naukowego Olimpiady Chemicznej (mail: ewapob@chem.uw.edu.pl).Zdjęcia będą wykorzystane w prezentacji na uroczystym zakończeniu.

Laureaci i Zawodnicy wyróżnieni proszeni są o przesyłanie swoich zdjęć do Sekretarza Naukowego Olimpiady Chemicznej (mail: ewapob@chem.uw.edu.pl).
Zdjęcia będą wykorzystane w prezentacji na uroczystym zakończeniu.