Zakończenie 69. Olimpiady Chemicznej

23 czerwca 2023

W sobotę, 17 czerwca 2023 roku, w Auli AB Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW odbyło się uroczyste zakończenie 69. Olimpiady Chemicznej, prowadzone przez Prezydium Komitetu Głównego: prof. dr. hab. Marka Orlika, prof. dr hab. Aleksandrę Misicką-Kęsik, dr hab. Ewę Poboży, prof. ucz., mgr Wandę Szelągowską i dr Dagmarę Tymecką. Uczestniczyli w tym wydarzeniu laureaci i wyróżnieni […]

W sobotę, 17 czerwca 2023 roku, w Auli AB Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW odbyło się uroczyste zakończenie 69. Olimpiady Chemicznej, prowadzone przez Prezydium Komitetu Głównego: prof. dr. hab. Marka Orlika, prof. dr hab. Aleksandrę Misicką-Kęsik, dr hab. Ewę Poboży, prof. ucz., mgr Wandę Szelągowską i dr Dagmarę Tymecką. Uczestniczyli w tym wydarzeniu laureaci i wyróżnieni w finalnym etapie zawodów, ich nauczyciele, członkowie Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych Olimpiady Chemicznej oraz zaproszeni goście, reprezentujący władze Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wydziału III Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Zaproszenie przyjęli także m.in.: Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN, z-ca Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej PAN, przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych oraz sympatycy i byli uczestnicy Olimpiady z różnych uczelni. Obecny był także Wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Zawody tegorocznej Olimpiady Chemicznej, do których przystąpiło 825 uczniów, rozpoczęły się pierwszym etapem (teoretycznym) 26 listopada 2022 roku. W drugim etapie, na który złożyła się część teoretyczna (27 stycznia 2023 r.) i laboratoryjna (28 stycznia 2023 r.), wzięło udział 215 zawodników, a w finale, rozgrywanym w laboratoriach Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (24 marca 2023 r.) i salach wykładowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (25 marca 2023 r.) – 95 zawodników, z których ostatecznie 29 zdobyło tytuł laureata, a 6 – wyróżnienie. Najwyższe lokaty uzyskali:

  1. Michał Lipiec z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
  2. Szymon Różański z Uniwersyteckiego LO w Toruniu
  3. Piotr Olbryś z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

Nagrody dla tych zawodników ufundowali: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Specjalne dodatkowe nagrody od Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz Wydawnictwa Naukowego PWN otrzymali zawodnicy, którzy najlepiej rozwiązali zadania z chemii nieorganicznej, chemii fizycznej, chemii organicznej i zadania laboratoryjne. Dwoje najmłodszych zawodników zostało nagrodzonych przez Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.