Zasady rejestracji i wysyłania zadań wstępnych

24 października 2023

Przypominamy zasady zawarte w regulaminie: 3.4 Przed przystąpieniem do zawodów Olimpiady Chemicznej uczeń zgłasza swój udział w zawodach poprzez zarejestrowanie się na oficjalnej stronie internetowej Olimpiady: www.olchem.edu.pl i przekazanie rozwiązań zadań z części A folderu informacyjnego nauczycielowi, który po sprawdzeniu przesyła je do odpowiedniego Komitetu Okręgowego. 3.5 Uczniowie szkół działających w trybie zdalnym biorą udział […]

Przypominamy zasady zawarte w regulaminie:

3.4 Przed przystąpieniem do zawodów Olimpiady Chemicznej uczeń zgłasza swój udział w zawodach poprzez zarejestrowanie się na oficjalnej stronie internetowej Olimpiady: www.olchem.edu.pl i przekazanie rozwiązań zadań z części A folderu informacyjnego nauczycielowi, który po sprawdzeniu przesyła je do odpowiedniego Komitetu Okręgowego.


3.5 Uczniowie szkół działających w trybie zdalnym biorą udział w zawodach w Okręgu zgodnym z miejscem zamieszkania. Sprawdzone prace przesyłają do odpowiedniego Komitetu Okręgowego.
Rozwiązania zadań wstępnych zaakceptowane podpisem nauczyciela można przesłać:

  • listem poleconym na adres Komitetu Okręgowego,
  • zostawić bezpośrednio u Sekretarza Komitetu Okręgowego,
  • zostawić u Portiera w siedzibie Komitetu Okręgowego lub
  • przesłać skan elektronicznie.

W adresie powinno być umieszczone imię i nazwisko Sekretarza. Aktualne nazwiska Sekretarzy i adresy są zamieszczone na stronie Olimpiady w zakładce: Komitety oraz w folderze dla Nauczyciela.