Wyniki I etapu 70. Olimpiady Chemicznej

13 grudnia 2023

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej ustalił wysokość progu kwalifikacji na poziomie 48,90 pkt. (50% średniej liczby punktów uzyskanych przez trzech najlepszych zawodników) i zatwierdził listę 241 zawodników zakwalifikowanych do II Etapu 70 Olimpiady Chemicznej. Zawodnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu mogą składać odwołania do Komitetów Okręgowych w ciągu 5 dni. Termin mija w środę […]

Komitet Główny Olimpiady Chemicznej ustalił wysokość progu kwalifikacji na poziomie 48,90 pkt. (50% średniej liczby punktów uzyskanych przez trzech najlepszych zawodników) i zatwierdził listę 241 zawodników zakwalifikowanych do II Etapu 70 Olimpiady Chemicznej.

Zawodnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu mogą składać odwołania do Komitetów Okręgowych w ciągu 5 dni. Termin mija w środę 20 grudnia 2023. W sprawie oglądania prac prosimy kontaktować się z Komitetami Okręgowymi.

Regulamin nie przewiduje odwołań zawodników po I etapie, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu. 

Na liście zawodników niezakwalifikowanych, zmieniono niektóre hasła (na XX…), tak aby uniemożliwić identyfikację nazwiska. W sprawie identyfikacji prosimy o kontakt z Komitetami Okręgowymi.