Wyniki odwołań po I etapie 70. Olimpiady Chemicznej

28 grudnia 2023

Komitet Główny po rozpatrzeniu odwołań, zakwalifikował do II etapu 70 Olimpiady Chemicznej dodatkowo 22 zawodników, którzy przekroczyli próg 48,90 pkt. Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały uaktualnione.

Komitet Główny po rozpatrzeniu odwołań, zakwalifikował do II etapu 70 Olimpiady Chemicznej dodatkowo 22 zawodników, którzy przekroczyli próg 48,90 pkt. Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały uaktualnione.