Punktacja Zadań

19 stycznia 2024

W odpowiedzi na pytania Zawodników dotyczące punktacji zadań, informujemy, że w przypadku zadań różniących się stopniem trudności, Prezydium Olimpiady Chemicznej może zastosować zróżnicowanie punktacji poszczególnych zadań. Podobny system obowiązuje na zawodach IChO.

W odpowiedzi na pytania Zawodników dotyczące punktacji zadań, informujemy, że w przypadku zadań różniących się stopniem trudności, Prezydium Olimpiady Chemicznej może zastosować zróżnicowanie punktacji poszczególnych zadań. Podobny system obowiązuje na zawodach IChO.