Wyniki III etapu 70. Olimpiady Chemicznej

11 kwietnia 2024

Komitet Główny ustalił listę Laureatów 70 Olimpiady Chemicznej. Tytuł Laureata przyznano 27 Zawodnikom. Próg kwalifikacji wynosił 87,00 pkt. Pięciu Zawodnikom przyznano wyróżnienia (próg kwalifikacji 84,00 pkt).Komitet Główny zdecydował o niepublikowaniu danych pozostałych Zawodników. Odwołania można składać do sekretarza naukowego KG (ewapob@chem.uw.edu.pl) do dnia 17 kwietnia (środa) 2024.

Komitet Główny ustalił listę Laureatów 70 Olimpiady Chemicznej. Tytuł Laureata przyznano 27 Zawodnikom. Próg kwalifikacji wynosił 87,00 pkt. Pięciu Zawodnikom przyznano wyróżnienia (próg kwalifikacji 84,00 pkt).
Komitet Główny zdecydował o niepublikowaniu danych pozostałych Zawodników.

Odwołania można składać do sekretarza naukowego KG (ewapob@chem.uw.edu.pl) do dnia 17 kwietnia (środa) 2024.