Wyniki odwołań po III etapie 70. Olimpiady Chemicznej

06 maja 2024

Po rozpatrzeniu odwołań, Komitet Główny przyznał dodatkowo 4 zawodnikom tytuły laureata i jeden tytuł zawodnika wyróżnionego. Na podstawie zgłoszonych uwag, Komitet Główny Olimpiady Chemicznej podjął decyzję o znowelizowaniu i ujednoliceniu sposobu oceniana rozwiązania zad.1 punktu 1g, dotyczącego  różnych szczegółowych postaci finalnego wzoru matematycznego. Wszystkie prace zostały ponownie sprawdzone i odpowiednie korekty wyników zostały wprowadzone. Laureaci […]

Po rozpatrzeniu odwołań, Komitet Główny przyznał dodatkowo 4 zawodnikom tytuły laureata i jeden tytuł zawodnika wyróżnionego. Na podstawie zgłoszonych uwag, Komitet Główny Olimpiady Chemicznej podjął decyzję o znowelizowaniu i ujednoliceniu sposobu oceniana rozwiązania zad.1 punktu 1g, dotyczącego  różnych szczegółowych postaci finalnego wzoru matematycznego. Wszystkie prace zostały ponownie sprawdzone i odpowiednie korekty wyników zostały wprowadzone.

Laureaci i Zawodnicy wyróżnieni proszeni są o przesyłanie zdjęć do Sekretarza naukowego na adres ewapob@chem.uw.edu.pl.