Zarejestruj

Przeczytaj, zanim rozpoczniesz proces rejestracji!

Pamiętaj, jeśli nie jesteś pełnoletni(-a) musisz przedstawić zgodę rodziców na rejestrację oraz publikowanie danych podanych w formularzu. Odpowiedni dokument musi być dołączony do rozwiązań etapu wstępnego i dostarczony do właściwego Okręgu (do ściągnięcia tutaj: ZGODA RODZICA

Sprawdź, na mapie Okręgu w zakładce KOMITETY nazwę Powiatu w którym znajduje się Twoja szkoła (pamiętaj, że niektóre miasta są także powiatami). Wybierz z listy szkołę lub napisz do nas, że chcesz dodać nową – podaj jej dane identyfikacyjne, my dodamy, a Ty będziesz się mógł później zarejestrować (po 3-4 dniach).

W celu uzyskania informacji o wynikach będzie wykorzystana unikalna nazwa użytkownika, która nie powinna sugerować tożsamości uczestnika.

Tutaj pobierzesz KARTĘ ODPOWIEDZI

Dane uczestnika olimpiady
W jaki sposób na twój udział w Olimpiadzie Chemicznej wpłynęły następujące czynniki?
Każdą opcję prosimy ocenić w skali: 0 (brak znaczenia), 1 (umiarkowane znaczenie) i 2 (duże znaczenie).